Strokovni delavci 2021/2022

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

RAZREDNIK

1.

JASMINA

HIDEK

ravnateljica

2.

KRISTINA

BURGER

učiteljica RP

1. RAZRED

3.

MARICA

JANC

učiteljica RP

2. RAZRED

 4.

MILENA

JAKLIČ

učiteljica RP,

OPB

3. RAZRED

5.

TADEJA

DEŽELAN

učiteljica RP 4.  RAZRED

 6.

BARBARA

JORDAN

učiteljica RP,

OPB

5. A RAZRED

BARBARA

GAJSKI

učiteljica RP

5. B RAZRED

 8.

LUČKA

PAVLIN

učiteljica RP

6. A RAZRED

9.

JASNA

ILIĆ

učiteljica PP

6. RAZRED

10.

DAVOR

KROFLIN

učiteljica PP,

OPB

7. RAZRED

11.

DARJA

ŠINKOVEC

učiteljica PP  8. RAZRED

12.

DARJA

FINK

učiteljica PP

ORG, ZRH, OPB

 9. RAZRED

13.

ZDENKA

MRAK

učiteljica RP,

jutranje varstvo

 14

ANAMARIJA

FINK

učiteljica PP,

OPB

15.

VESNA

PODLESNIK

učitelj PP,

knjižničarka

16.

SAŠA

MAKŠE

učiteljica RP,

OPB

17.

ZDENKA

ŠKRBEC

učiteljica PP

18.

SABINA

HOČEVAR

učiteljica PP

19.

MAJA

MLAKAR

učiteljica PP

 20.

UROŠ

JAZBEC

    učitelj PP,

računalničar

21.

TEJA

PEZDIRC

OPB

 22.

RADOJKA

BABIĆ

učiteljica PP

23.

URŠKA

MURN

učiteljica PP,

OPB

24.

MAJA

BOJANEC

učiteljica PP

25.

ALENKA

TRIFKOVIĆ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP

26.

NINA

ŽNIDARŠIČ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP

 27.

ANDREJA

KLEMENC

svetovalna delavka,

koordinator projekta

NA-MA POTI v vrtcu

Dostopnost