Strokovni delavci 2020/2021

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

RAZREDNIK

1.

JASMINA

HIDEK

ravnateljica

2.

MATEJA

KASTELIC

učiteljica RP

1. RAZRED

3.

MARICA

JANC

učiteljica RP

2. RAZRED

 4.

MILENA

JAKLIČ

učiteljica RP,

OPB

3. RAZRED

5.

KRISTINA

BURGER

učiteljica RP,

OPB

4. A RAZRED

 6.

VANJA

VRTAČIČ

učiteljica RP,

OPB

4. B RAZRED

 7.

BARBARA

JORDAN

učiteljica RP,

OPB

5. A RAZRED

 8.

BARBARA

GAJSKI

učiteljica RP

5. B RAZRED

9.

LUČKA

PAVLIN

učiteljica RP,

OPB

6. RAZRED

10.

DARJA

ŠINKOVEC

učiteljica PP

7. RAZRED

11.

DARJA

FINK

učiteljica PP,

ORG, ZRH, OPB

 8. RAZRED

12.

VESNA

PODLESNIK

učiteljica PP  9. RAZRED

13.

ZDENKA

MRAK

učiteljica RP,

jutranje varstvo

 14

TADEJA

DEŽELAN

učiteljica RP,

OPB

15.

DAVOR

KROFLIN

učitelj PP

16.

MARJANA

KOSEC

učiteljica PP,

knjižničarka, OPB

17.

ZDENKA

ŠKRBEC

učiteljica PP

18.

SABINA

HOČEVAR

učiteljica PP

19.

MAJA

MLAKAR

učiteljica PP

 20.

UROŠ

JAZBEC

    učitelj PP,

računalničar

21.

TEJA

PEZDIRC

OPB

21.

TAMARA

PLUT

učiteljica PP

 22.

RADOJKA

BABIĆ

učiteljica PP

23.

TINA

ŠPRINGER

učiteljica PP,

OPB

24.

JASNA

ILIĆ

učiteljica PP

25.

ALENKA

TRIFKOVIĆ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP

26.

NINA

ŽNIDARŠIČ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP

 27.

ANDREJA

KLEMENC

svetovalna delavka,

koordinator projekta

NA-MA POTI v vrtcu,

OPB

Dostopnost