Učenci

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM  LETU 2020/2021

Razred

M

Ž

Skupaj

Razrednik-

1. A
11 10 21 Mateja Kastelic/Tadeja Deželan
2. A
8 9 17  Marica Janc
3. A 14 11 25  Milena Jaklič
1. TRILETJE 33 30 63
4. A 9 6 15 Kristina Burger
4. B
9 6 15 Vanja Vrtačič
5. A
8 8 16 Barbara Jordan
5. B
6 6 12 Barbara Gajski
6. A 9 14 23 Lučka Pavlin
2. TRILETJE 41 40 81  
7. A 9 11 20 Darja Šinkovec
8. A 7 8 15 Darja Fink
9. A 9 14 23 Vesna Podlesnik
3. TRILETJE 25 33 58  
SKUPAJ OŠ 99 103 202  

Dostopnost