Učenci

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM  LETU 2021/2022
Razred
M
Ž
Skupaj
Razrednik
      1.A
9
16
25
Kristina Burger/Saša Makše
      2.A
11
10
21
Marica Janc
      3.A
9
9
18
Milena Jaklič
1. TRILETJE
29
35
64
 
4.A
14
12
26
Tadeja Deželan
5.A
9
8
17
Barbara Jordan
5.B
9
6
15
Barbara Gajski
6.A
8
7
15
Lučka Pavlin
6.B
7
7
14
Jasna Ilić
2. TRILETJE
47
40
87
 
7.A
8
14
22
Davor Kroflin
8.A
9
11
20
Darja Šinkovec
9.A
7
9
16
Darja Fink
3. TRILETJE
24
34
58
 
SKUPAJ OŠ
100
109
209
 

Dostopnost