Učenci

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM  LETU 2023/2024

razred

M Ž skupaj

razrednik

1.A 11 9 20

Kristina Burger

2.učit.: Vanja Vrtačič

2.A 15 11 26 Marica Janc
3.A 11 17 28 Mateja Kastelic
1. TRILETJE 37 37 74  
4.A 11 11 22 Barbara Jordan
5.A 11 9 20 Barbara Gajski
6.A 12 13 25 Vanja Vrtačič
2. TRILETJE 34 33 67  
7.A 9 7 16 Anamarija Fink
7.B 8 7 15 Maja Bojanec
8.A 14 14 28 Urška Murn
9.A 8 14 22 Davor Kroflin
3. TRILETJE 39 42 81  
SKUPAJ 110 112 222  

Dostopnost