Učbeniški sklad

ubeniki

UČBENIKI

Šola  izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike  iz  šolskega učbeniškega  sklada, ki ga je šola ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo.  Ministrstvo financira učbeniški sklad in vsi učenci dobijo učbenike brezplačno. Vsi učenci so avtomatsko uporabniki učbeniškega sklada. Če kdo NE ŽELI izposoje učbenikov iz sklada, mora to sporočiti knjižničarki ali v tajništvu šole.

Šola  vsako leto najkasneje do konca meseca maja  evidentira potrebe po izposojenih učbenikih in pravočasno nabavi nove  učbenike.

Učenec prejme učbenike pri knjižničarki.

Učenec vrne učbenike knjižničarki  v zadnjem tednu pouka.

Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga sploh ne vrne (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, 5. čl.)

Šolski učbeniški sklad vodi knjižničarka, pri razdeljevanju pa ji pomagajo vsi razredniki oziroma učitelji šole.

 

DELOVNI ZVEZKI

Delovne zvezke kupijo starši, kjer želijo, ali pa od ponudnikov, od katerih so ponudbe dobili v šoli (Kopija nova, Mladinska knjiga, DZS). Če delovne zvezke naročijo preko naročilnice, bodo naročene komplete prejeli na dom po pošti, ko bodo plačane položnice.

Seznam delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto najdete na spletni strani šole pod rubriko ŠOLA – dokumenti.

 

Dostopnost