Izbirni predmeti

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola poleg obveznih predmetov izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ter pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebine izbirnih predmetov, ki jih ponuja naša šola, so predstavljene v spodnjih povezavah.

  •  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. – 9. razred)

Obvezni izbirni predmeti

  •  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1., 4. – 9. razred)

Tuji jezik  (1.r.)

Drugi tuji jezik (4. – 9.r.)

Umetnost_(4. – 6.r.)

Računalništvo (4. – 6.r.)

Šport (4. – 6.r.)

Tehnika (4. – 6.)

 

IZBIRNI PREDMETI V ŠOL. LETU 2020/21

  • PREGLED OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. LETU 2020/21, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI (šola lahko organizira izvajanje največ 10 izbirnih predmetov oz. učnih skupin):

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI:
– NEMŠČINA (NI1) – 7. razred

– NEMŠČINA (NI2) – 8. razred

– NEMŠČINA (NI3) – 9. razred

– LIKOVNO SNOVANJE 1

– LIKOVNO SNOVANJE 2

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI:

– IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA

– ŠPORT ZA SPROSTITEV

– ŠPORT ZA ZDRAVJE

– NAČINI PREHRANJEVANJA

– DALJNOGLEDI IN PLANETI

 

  • PREGLED NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. LETU 2020/21, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI:

ANGLEŠČINA: v 1. razredu

NEMŠČINA: v 4., 5. in 6. razredu

ŠPORT: v 4., 5. in 6. razredu

Dostopnost