Šolski parlament

Člani šolskega parlamenta so predstavniki razrednih skupnosti. Tema parlamenta, ki bo potekal v šol. letu 2023-24  je  tudi letos DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH. Mentorica je šolska svetovalna delavka Andreja Klemenc.

Šolski parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja na šolski ravni, nadgradi se s parlamentom na občinski in regionalno ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Poteka že od leta 1990. Šolski parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme, o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.

Šolski parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci zberejo delegacijo za občinski parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Dostopnost