Dnevi dejavnosti

a)   Kulturni dnevi v šolskem letu 2020/21

1.   triada 2.   triada 3.   triada

1.   Razvijamo bralno kulturo (september)

Odgovorne: razredničarke 1., 2. in 3. razreda

1. Igramo se gledališče (november)

Odgovorne: Barbara Jordan in razredničarke 4., 5. in 6. razreda

1. Igramo se gledališče (november)

Odgovorne: Barbara Jordan in razredničarke 7., 8. in 9. razreda

2. Igramo se gledališče (januar)

Odgovorne: Milena Jaklič in razredničarke 1. , 2. in 3. razreda

2. Kulturna dediščina (11. februar)

Odgovorne: Darja Šinkovec, Milena Jaklič in razredničarke 4., 5. in 6. razreda

2. Kulturna dediščina (11. februar)

Odgovorne: Darja Šinkovec, Milena Jaklič in razredničarke 7., 8. in 9. razreda

3. Kulturna dediščina (11. februar)

Odgovorne: Darja Šinkovec, Milena Jaklič in razredničarke 1., 2. in 3. razreda

3. Gledališka predstava KCJT ali APT (ni še ustrezne ponudbe)

Odgovorna: Lučka Pavlin

3. Gledališka predstava KCJT:

Kla kla klasika (termin bo določen naknadno)

Odgovorna: Lučka Pavlin

4. Gledališka predstava KCJT:

Pasjedivščina- Moja pasja dogodivščina (termin bo določen naknadno)

Odgovorna: Lučka Pavlin

 

b) Naravoslovni in tehniški dnevi v šolskem letu 2020/21

  1. razred: Mateja Kastelic
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdrave navade (v sklopu sistematskega pregleda, Zdravstveni dom Novo mesto, predvidoma maj 2021) Mladi okoljevarstveniki (februar 2021)
Travnik (maj 2021) Bodimo ustvarjalni – bazar (december 2020)
Zaključna ekskurzija: Grad Otočec in grad Struga (junij 2021) Jaz v prometu (april 2021)

2. razred: Marica Janc

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Gozd (oktober 2020) Mladi okoljevarstveniki (februar 2021)
Vrt (april 2021) Od načrta do izdelka (april 2021)
Zaključna ekskurzija: Grad Otočec in grad Struga (junij 2021) Dan v naravi (maj 2021)

3. razred: Milena Jaklič

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Vojna s strupi (v sklopu sistematskega pregleda, Zdravstveni dom Novo mesto) Izdelava novoletne dekoracije (december 2020)
Integrirana pridelava hrane (maj 2021) Mladi okoljevarstveniki (februar 2021)
Zaključna ekskurzija: Po Machovi poti (junij 2021)
Od načrta do izdelka (april 2021)
  1. razred: Kristina Burger in Vanja Vrtačič
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Človeško telo (januar 2021) Mladi okoljevarstveniki (februar 2021)
Dolenjski muzej: arheološka zbirka + ogled Novega mesta (april 2021)/Kraljestvo rastlin Izdelava in preizkus delovanja vozička (oktober 2020)
Zaključna ekskurzija: Pohod + raziskovalno športne igre (junij 2021)
Po Machovi poti (april/maj 2021)
Električni krog in svetilnik (april 2021)
  1. razred: Barbara Gajski in Barbara Jordan
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdrava življenje (oktober 2020) Mladi okoljevarstveniki (februar 2021)
Šola v naravi: vreme (januar 2021)
Šola v naravi: preživetje v naravi (januar 2021)
Zaključna ekskurzija: Trška Gora (junij 2021) Usposabljanje za kolesarski izpit (april/maj 2021)
Potujemo skozi čas (junij 2021)
  1. razred: Lučka Pavlin
 NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

CŠOD enodnevni program:

PEČEMO KRUH/BELOKRANJSKO POGAČO V BELI KRAJINI          (23. 11. 2020)

DAN ZDRAVJA (začetek mareca 2021)
Sistematski zdravniški pregled in delavnice OGLARSKA KOPA (11. 9. 2020)
Orientacija (maj 2021) IZDELKI ZA NOVOLETNO TRŽNICO (november 2020)
Zaključna ekskurzija  (junij 2021)
  1. razred: Darja Šinkovec
 NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

CŠOD enodnevni program:

PEČEMO KRUH/BELOKRANJSKO POGAČO V BELI KRAJINI     (23. 11. 2020)

OGLARSKA KOPA (11. 9. 2020)
ORIENTACIJA   (maj 2021) IZDELKI ZA NOVOLETNO TRŽNICO (november 2020)
OSNOVE ELEKTRIKE (april 2021) DAN ZDRAVJA (začetek mareca 2021)
Zaključna ekskurzija (junij 2021)
  1. razred: Darja Fink
 NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

CŠOD enodnevni program:

LJUBLJANSKO BARJE  (23. 9. 2020)

IZDELKI ZA NOVOLETNO TRŽNICO

(november 2020)

SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED in delavnice GEN energija Krško in mestni muzej Krško (januar 2021)

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST IN SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI

(21. 10. 2020)

DAN ZDRAVJA  (marec 2021)
Zaključna ekskurzija (junij 2021)
  1. razred: Vesna Podlesnik
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

CŠOD enodnevni program:

LJUBLJANSKO BARJE  (23. 9. 2020)

GEN energija Krško in mestni muzej Krško (januar 2021)

NEVARNE SUBSTANCE MED MLADIMI,

PREPREČIMO ZASVOJENOST

(7. 12. 2020)

DAN ZDRAVJA (začetek marca 2021)
UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA (maj 2021)

IZDELKI ZA NOVOLETNO TRŽNICO

(november 2020)

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA po dogovoru

(junij 2021)

   
   

Dostopnost