Karierna orientacija

Karierna orientacija

Ena izmed nalog OŠ je, da vsakemu učencu, ki se pripravlja na nadaljnje izobraževanje in vstop v svet dela pomaga. Šola to nalogo prevzema znotraj karierne orientacije, v kateri sodelujejo vsi strokovni delavci. Cilj aktivnosti je učencem pomagati pri odgovorni odločitvi, o njihovi karierni poti.

Karierna orientacija v osnovni šoli se začenja s poklicnim informiranjem, nadaljuje s poklicnim svetovanjem in se konča s poklicno orientacijo devetošolca. V proces karierne orientacije so vključeni učenci, učitelji in starši. Koordinator in izvajalec aktivnosti je šolska svetovalna služba. Proces se konča z individualnim svetovanjem učencem in opozarjanjem na optimalne možnosti na posameznih poklicnih področjih. Ker gre za proces, ostaja odprt vse dotlej, dokler se posameznik odloča.

Program karierne orientacije, ki se izvaja na šoli, zajema:

– informiranje;

– organizacijo raznih ogledov srednjih šol, podjetij, ustanov … in udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo srednje šole;

– zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja;

– izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;

– individualno svetovanje za učence in starše;

– pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju.

Za optimalno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

V ta namen so pripravljene naslednje dejavnosti:

8. RAZRED

V osmem razredu se začne intenzivnejša karierna orientacija v drugem ocenjevalnem obdobju, ko se seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom v Sloveniji,  dejavniki poklicnega izbora, poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira www.mojaizbira.si, na kateri lahko dobimo več informacij o nadaljni poklicni, izobraževalni in s tem tudi svoji življenjski poti.

9. RAZRED

V devetem razredu se učenci preko obiskov srednjih šol na dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, iz promocijskih zloženk in drugih gradiv … seznanijo s srednješolskimi programi v domači in sosednjih regijah, postopki vpisa in s štipendijami. Tudi v 9. razredu imajo možnost preverjanja svojih interesov. Na roditeljskem sestanku poteka predstavitev celotne karierne orientacije za starše in učence. Sledijo individualni razgovori z učenci.

Svetovalna delavka na šoli seznani učence z izidom Razpisa za vpis, ki je objavljen na spletu. Vsi učenci 9. razreda se udeležijo informativnega dneva. V šoli skupaj izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje in sprejemanje odločitve o morebitni spremembi želenega programa. Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo še informacije o možnostih štipendiranja ter razpisnih pogojih za le-te.

Več informacij poiščite na naslednjih povezavah:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport /Vpis v srednje šole

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

  • Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji:

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/media/Shema_VI_SLO.pdf

  • Poklicni kažipot:

Srednješolski izobraževalni programi

http://www.mojaizbira.si/

  • Spletna stran namenjena učencem in dijakom:

http://www.dijaski.net/

  • Opisi poklicev:

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

  • Štipendije:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Dostopnost