Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši zajema predvsem:

  • roditeljske sestanke – najmanj eden v vsakem ocenjevalnem obdobju,
  • govorilne ure vsak tretji teden v mesecu od 15.00 ure dalje za vse oddelke in vsak teden po 1 uro dopoldne po razporedu učiteljev,
  • pisne informacije in povratne informacije, pisna navodila za učence in starše,
  • predavanja za starše na roditeljskih sestankih,
  • pridobivanje staršev za izvedbo pouka (poklici…),
  • sodelovanje staršev na šolskih ekskurzijah,
  • skupna srečanja učencev, staršev in učiteljev.

Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem celo šolsko leto.

Pričakujemo, da bodo  starši sodelovali  pri posameznih  aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih  dejavnosti, organiziranje  obiska  in  predstavitve  njihovih  zaposlitev  in podobno).

V mesecu februarju načrtujemo predavanje za starše cele šole – zunanji predavatelj.

Posamezni razredniki bodo prilagajali razredne roditeljske sestanke po potrebah in specifiki razreda.

Dopoldanske govorilne ure vseh učiteljev bodo enkrat tedensko in razgovori po dogovoru.

Družabna srečanja z učenci in starši bodo ob posebnih priložnostih.

Roditeljski sestanki in govorilne ure v šol. letu 2020-21:

Roditeljski sestanki in govorilne ure:

september 7. 9. – 17. 9. 2020 roditeljski sestanek
oktober 19. 10. – 22. 10. 2020 govorilne ure
november

16. 11. – 19. 11. 2020

30. 11. 2020

govorilne ure

novoletna tržnica

december 14. 12. – 17. 12. 2020 govorilne ure
januar 18. 1. – 21. 1. 2021 govorilne ure
februar 15. 2. – 18. 2. 2021 govorilne ure, predavanje za starše
marec 15. 3. – 18. 3. 2021 govorilne ure
april 19. 4. – 22. 4. 2021 govorilne ure
maj 17. 5. – 20. 5. 2021 roditeljski sestanek, govorilne ure
junij junij 2021 zaključna srečanja

*En roditeljski sestanek se umesti še glede na letni delovni načrt oddelka.

Govorilne ure potekajo vsak tretji torek v mesecu od 14.30 ure dalje. Prav tako imajo učitelji tedenske dopoldanske govorilne ure za starše, ki potekajo v naslednjih terminih:

Dopoldanske govorilne ure v šol. letu 2020-21:

Učitelj termin
1. Radojka Babić ČETRTEK, 8.25 – 9.10
2. Kristina Burger TOREK, 11.10 – 11.55
3. Tadeja Deželan PONEDELJEK, 9.30 – 10.15
4. Darja Fink SREDA, 11.10 – 11.55
5. Barbara Gajski SREDA, 11.10 – 11.55
6. Sabina Hočevar PONEDELJEK, 12.00 – 12.20
7. Jasna Ilić TOREK, 8.25 – 9.10
8. Milena Jaklič PONEDELJEK, 9.30 – 10.15
9. Marica Janc SREDA, 9.30 – 10.15
10. Uroš Jazbec TOREK, 8.30 – 9.15
11. Barbara Jordan PONEDELJEK, 10.20 – 11.05
12. Mateja Kastelic PONEDELJEK, 9.30 – 10.15
13. Marjana Kosec TOREK, 8.25 – 9.10
14. Davor Kroflin PETEK, 9.30 – 10.15
15. Maja Mlakar SREDA, 11.10 – 11.40
16. Zdenka Mrak TOREK, 8.30 – 9.15
17. Lučka Pavlin TOREK, 9.30 – 10.15
18. Teja Pezdirc SREDA, 11.30 – 12.00
19. Tamara Plut TOREK, 9.40 – 10.00
20. Vesna Podlesnik ČETRTEK, 10.20 – 11.05
21. Darja Šinkovec PETEK, 8.25 – 9.10
22. Zdenka Škrbec SREDA, 8.25 – 9.10
23. Tina Špringer PONEDELJEK, 9.30 – 10.15
24. Alenka Trifković SREDA, 11.10 – 11.55
25. Vanja Vrtačič TOREK, 11.10 – 11.55
26. Nina Žnidaršič TOREK, 11.10 – 11.55

Dostopnost