Interesne dejavnosti

Osnovna šola Brusnice tudi v šol. letu 2023/24 ponuja učencem pestro izbiro interesnih dejavnosti:

RAZRED

         

                          INTERESNA DEJAVNOSTI IN ČAS IZVEDBE 2023/24

 

1.r

1. Pravljični (Vesna Podlesnik)- petek, 12.45 – 13.15

2. OPZ (Anamarija Fink)- četrtek, 6. ura

3. Lik.-tehniški krožek (Marica Janc) – sreda, 7. ura

4. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – četrtek, 7. ura

5. Gibalne urice (Urška Murn) – ponedeljek, 7. ura

6. Nogomet (Davor Kroflin) –  torek, 7. ura

7. Plesni živ žav (Anja Janc) – sreda, 15.00 – 15.45

2.r

1. Pravljični (Vesna Podlesnik)- petek, 11.30 – 12.00

2.  OPZ (Anamarija Fink)- četrtek, 6. ura

3. Lik.-tehniški krožek (Marica Janc) – sreda, 7. ura

4. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – četrtek, 7. ura

5. Gibalne urice (Urška Murn) – ponedeljek, 7. ura

6. Nogomet (Davor Kroflin) –  torek, 7. ura

7. Plesni živ žav (Anja Janc) – sreda, 15.00 – 15.45

3.r

1. OPZ (Anamarija Fink)- torek, 6.ura in sreda, 7. ura

2. Okoli sveta (Barbara Jordan) – ponedeljek, 7. ura

3. Folklora (Kristina Burger)  –  torek, 8. ura

4. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – četrtek, 8. ura

5. Igre z žogo (Srđan Alapović) –  ponedeljek, 8. ura

6. Nogomet (Davor Kroflin) –  torek, 7. ura

7. Ustvarjalnice (Alenka Trifković) – četrtek, 6. in 7. ura

4.r

1. OPZ (Anamarija Fink)- torek, 6.ura in sreda 7. ura

2.  Folklora (Kristina Burger)  –  torek, 8. ura

3. Tehniški krožek (Maja Bojanec)- četrtek, 7. in 8. ura, na 14 dni

4. Igre z žogo (Srđan Alapović) –  ponedeljek, 8. ura

5. Nogomet (Davor Kroflin) – petek, 7. ura

6. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – četrtek, 8. ura

5.r

1. MPZ (Anamarija Fink) – torek, 7. ura in 8. ura ter četrtek, 7.ura

2. Prometni krožek (Barbara Gajski) – ponedeljek, 6. ura

3. Igre z žogo (Srđan Alapović) –  ponedeljek, 8. ura

4. Medijski krožek (Barbara Gajski) – petek, 7. ura

5. Nogomet (Davor Kroflin) – petek, 7. ura

6. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – četrtek, 8. ura

7. Kvačkanje (Andreja Klemenc)- ponedeljek, 7. ura

6.r

1. Nogomet (Davor Kroflin) – petek, 7. ura

2.  MPZ (Anamarija Fink) – torek, 7. ura in 8. ura

3. Kvačkanje (Andreja Klemenc)- ponedeljek, 7. ura

4. Eko krožek (Darja Fink)- ponedeljek, 6. ura

5. Šah (Davor Kroflin) – termin ponudimo naknadno

6. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8.ura

7. Gledališče (Darja Šinkovec) – sreda, 8. ura

8. Košarka (Srđan Alapović) – torek, 8. ura

9. Medijski krožek (Barbara Gajski) – petek, 7. ura

10. Kaligrafija (Vanja Vrtačič) – četrtek, 7. in 8. ura na 14 dni

7.r

1.  Šah (Davor Kroflin) – termin ponudimo naknadno

2.  MPZ (Anamarija Fink) – torek, 7. ura in 8. ura

3. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8.ura

4. Košarka (Srđan Alapović) – torek, 8. ura

5. Gledališče (Darja Šinkovec) – sreda, 8. ura

8.r

1.  MPZ (Anamarija Fink) – torek, 7. ura in 8. ura

2. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8.ura

3.  Šah (Davor Kroflin) – termin ponudimo naknadno

4. Košarka (Srđan Alapović) – torek, 8. ura

5. Gledališče (Darja Šinkovec) – sreda, 8. ura

9.r

1.  Šah (Davor Kroflin) – termin ponudimo naknadno

2. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8.ura

3. Košarka (Srđan Alapović) – torek, 8. ura

4. Gledališče (Darja Šinkovec) – sreda, 8. ura

Dostopnost