Učenci

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM  LETU 2019/2020

Razred

M

Ž

Skupaj

Razrednik-

1. A
8 9 17  Mateja Kastelic/Lučka Pavlin
2. A
14 12 26  Marica Janc
3. A 9 6 15  Milena Jaklič
3. B
10 6 16  Jasmina Subić Tomašič
1. TRILETJE 41 33 74  
4. A
8 8 16  Kristina Burger
4. B
7 6 13  Tadeja Deželan
5. A 10 15 25  Barbara Gajski
6. A 9 11 20  Lučka Pavlin
2. TRILETJE 34 40 74  
7. A 8 8 16  Darja Fink
8. A 10 14 24  Vesna Podlesnik
9. A 7 6 13  Zdenka Škrbec
3. TRILETJE 25 28 53  
SKUPAJ OŠ 100 101 201