Izbirni predmeti

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola poleg obveznih predmetov izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ter pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebine izbirnih predmetov, ki jih ponuja naša šola, so predstavljene v spodnjih povezavah.

  •  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. – 9. razred)

Obvezni izbirni predmeti

  •  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1., 4. – 9. razred)

Tuji jezik  (1.r.)

Drugi tuji jezik (4. – 9.r.)

Umetnost_(4. – 6.r.)

Računalništvo (4. – 6.r.)

Šport (4. – 6.r.)

Tehnika (4. – 6.)

 

IZBIRNI PREDMETI V ŠOL. LETU 2019/20

  • PREGLED OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. LETU 2019/20, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI (šola lahko organizira izvajanje največ 10 izbirnih predmetov oz. učnih skupin):

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI:
– DRUGI TUJ JEZIK: NEMŠČINA (NI2) – 8. razred, NEMŠČINA (NI3) – 9. razred

– LIKOVNO SNOVANJE

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI:

– IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

– ŠPORT ZA SPROSTITEV

– ŠPORT ZA ZDRAVJE

– SODOBNA PRIPRAVA HRANE

– OBDELAVA GRADIV – KOVINE

– RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL

– ASTRONOMIJA: SONCE, LUNA in ZEMLJA

 

  • PREGLED NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. LETU 2019/20, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI:

ANGLEŠČINA: v 1. razredu

NEMŠČINA: v 4., 5., 6. in 7. razredu

ŠPORT: v 4., 5. in 6. razredu