Interesne dejavnosti

Osnovna šola Brusnice tudi v šol. letu 2019/20 ponuja učencem pestro izbiro interesnih dejavnosti:

  1. RAZRED

INTERESNA

DEJAVNOST

IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Pravljice M. Kosec 13.40 -14.05
Mladi kuharji J. S. Tomašič 13.40 – 14.30
Lik.-tehn. krožek M. Janc 12.50 – 13.40
Mlajši otroški pevski zbor Ml. OPZ L. Pavlin 12.50 – 13.40
Nogomet J. Žagar 12.00 – 12.50

 

  1. RAZRED

INTERESNA

DEJAVNOST

IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Pravljice M. Kosec 13.40 – 14.05
Lik.-tehn. krožek M. Janc 12.50 – 13.40
Mlajši otroški pevski zbor Ml. OPZ L. Pavlin 12.50 – 13.40
Kuharski krožek M. Bojanec 13.40 – 14.30
Gledališki krožek M. Kastelic 12.50 – 13.40
Šah D. Kroflin 12.50 – 13.40
Nogomet J. Žagar 12.00 – 12.50

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Računalništvo K. Burger     11.20 – 12.00  
Otroški pevski zbor OPZ (2x tedensko) L. Pavlin   12.50 – 13.40 12.00 – 12.50
Orffov krožek L. Pavlin   12.00 – 12.50
Folklora M. Jaklič 12.50 – 13.40
Ustvarjalnice T. Deželan   13.40 – 14.30
Šah D. Kroflin   12.50 – 13.40
Nogomet J. Žagar 12.00 – 12.50
Gledališki krožek M. Kastelic 12.50 – 13.40
Gibalne urice U. Murn 12.50 – 13.40

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Računalništvo U. Jazbec 12.00 – 12.50

Otroški pevski zbor OPZ

(2x tedensko)

L. Pavlin 12.50 – 13.40 12.00 – 12.50
Orffov krožek L. Pavlin 12.00 – 12.50
Folklora M. Jaklič 12.50 – 13.40      
Ustvarjalnice T. Deželan     13.40 – 14.30
Šah D. Kroflin     12.50 – 13.40
Mi plešemo K. Burger     13.40 – 14.30

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Računalništvo U. Jazbec   12.00 – 12.50

Otroški pevski zbor OPZ

(2x tedensko)

L. Pavlin   12.50 – 13.40 12.00 – 12.50
Orffov krožek L. Pavlin   12.00 – 12.50
Prometni krožek B. Gajski 12.00 – 12.50
Ustvarjalnice T. Deželan 13.40 – 14.30
Šah D. Kroflin 12.50 – 13.40
Novinarski krožek B. Gajski 12.50 – 13.40
Mi plešemo K. Burger 13.40 – 14.30

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Badminton U. Jazbec   12.00 – 12.50
Mladinski pevski zbor MPZ J. Cvelbar  

12.50- 13.40

13.40 – 14.30

Novinarski krožek B. Gajski   12.50 – 13.40
Šah D. Kroflin   12.50 – 13.40
Ekokrožek D. Fink   12.00 – 12.50
Mi plešemo K. Burger   13.40 – 14.30
POPRI – podjetniški krožek Z. Škrbec   12.50 – 14.30
Turistični krožek L.Pavlin

 

  1. – 9. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Mladinski pevski zbor MPZ J. Cvelbar  

12.50 – 13.40

13.40 – 14.30

Novinarski krožek (5. – 7. razred) B. Gajski   12.50 – 13.40
Šah D. Kroflin   12.50 – 13.40
Badminton (6. in 7. razred) U. Jazbec   12.00 – 12.50
POPRI – podjetniški krožek Z. Škrbec   12.50 – 14.30
Turistični krožek (6. – 9. razred) L. Pavlin

 

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj lahko prijavili.

Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta. Če bo za določeno dejavnost prevelik interes, bomo učence delili in dejavnost izvajali na 14 dni. V primeru drugih okoliščin si pridržujemo pravico, da prilagodimo čas trajanja posameznih dejavnosti. Z izvedbo interesnih dejavnosti bomo pričeli z dnem, 3.9.2019.

 

Učenci se bodo imeli možnost po pouku vključiti tudi v športne dejavnosti, ki jih ponujajo posamezni športni klubi in društva. Ob vključitvi učenca v posamezno dejavnost, ki jo vodi mentor iz kluba ali društva, prevzemajo le-ti tudi odgovornost do učencev, ki so v vadbo vključeni.

Na dejavnosti klubov boste otroka lahko prijavili ob prvem obisku. Klubi bodo z dejavnostmi pričeli predvidoma v začetku oktobra. Nekatere od teh dejavnosti so plačljive.