Dnevi dejavnosti

a)   Kulturni dnevi v šolskem letu 2019/20


1.   triada 2.   triada 3.   triada

1.   Razvijamo bralno kulturo (september)

 

 

1. Ogled gledališke predstave v Novem mestu – InterKlepec + spremljevalne dejavnosti v šoli  – obravnava literarne zvrsti pripovedka (5., 6. in 7. razred)

 

 

1. Ogled gledališke predstave v Novem mestu – Vihar v glavi + spremljevalne dejavnosti v šoli  – socialne delavnice v izvedbi svetovalne delavke (8. in 9. razred)

 

 

2.   Ogled gledališke predstave v Novem mestu – Kdo je napravil Vidku srajčico + spremljevalne dejavnosti v šoli  – spoznavanje Frana Levstika (1. in 2. razred) – 16. ali 17. 1. 2020

 

2. Ogled gledališke predstave v Novem mestu – Kosovirja na leteči žlici + spremljevalne dejavnosti v šoli  – spoznavanje Svetlane Makarovič (3. in 4. razred) – 15. ali 16. 4. 2020

 

 

2.    Obisk šolskega muzeja – delavnica z naslovom Lepopis + dodatne dejavnosti (4., 5. in 6. razred)

(marec, april)

 

2.  Obisk šolskega muzeja – delavnica z naslovom Lepo vedenje + dodatne dejavnosti (7., 8. in 9. razred)

(marec, april)

 

3.  Obisk šolskega muzeja – delavnica z naslovom stara šola za najmlajše + dodatne dejavnosti

*1. in 2. razred izvedeta KD na drug datum kot dva 3. razreda. (marec, april)

 

3. Koncert in delavnice z Marto Zore in Gojimirjem Lešnjakom (podelitev bralne značke in povezava s projektom Erasmus +)

14. 4. 2020

 

 

3. Koncert in delavnice z Marto Zore in Gojimirjem Lešnjakom (podelitev bralne značke in povezava s projektom Erasmus +)

14. 4. 2020

 

4. Koncert in delavnice z Marto Zore in Gojimirjem Lešnjakom (podelitev bralne značke in povezava s projektom Erasmus +)

14. 4. 2020

 

 

b) Naravoslovni in tehniški dnevi v šolskem letu 2019/20

1. razred: Mateja Kastelic

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdrave navade (v sklopu sistematskega pregleda, Zdravstveni dom Novo mesto, predvidoma maj 2020) Dan zdravja (maj 2020)
Travnik (maj 2020) Bodimo ustvarjalni – bazar (december 2019)
Zaključna ekskurzija: Živalski vrt in izvir reke Krke (junij 2020) Jaz v prometu – Noč v šoli (april/maj 2020)

2. razred: Marica Janc

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Gozd (oktober 2019) Dan mobilnosti (20. 9. 2019)
Vrt (april 2020) Dan zdravja
Zaključna ekskurzija: Živalski vrt in izvir reke Krke (junij 2020) Dan v naravi (maj/junij 2020)

3. razred: Milena Jaklič in Jasmina Subić Tomašič

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdrav način življenja (v sklopu sistematskega pregleda, Zdravstveni dom Novo mesto) Dan mobilnosti (20. 9. 2019)
Integrirana predelava hrane (april 2020) Dan zdravja
Zaključna ekskurzija: Postojnska jama (junij 2020)
Izdelava gradov (junij 2020)

4. razred: Tadeja Deželan in Kristina Burger

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Človeško telo (januar 2020) Dan zdravja
Dolenjski muzej: arheološka zbirka + ogled Novega mesta (april 2020) Izdelava in preizkus delovanja vozička (oktober 2019)
Zaključna ekskurzija: Postojnska jama (junij 2020)
Po Machovi poti (april/maj 2020)
Električni krog in svetilnik (april 2020)

5. razred: Barbara Gajski

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdrava življenje (oktober 2019) Dan zdravja
Šola v naravi: vreme (januar 2020)
Šola v naravi: preživetje v naravi (januar 2020)
Zaključna ekskurzija: Kropa, Bled, Blejski vintgar (junij 2020) Usposabljanje za kolesarski izpit (april/maj 2020)
Raba preprostih naprav (april/maj 2020)

6. razred: Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec

 NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
Gen energija Krško in mestni muzej (oktober 2019) Izdelki za bazar (november 2019)
Zdravstveno vzgojne delavnice in zdravniški pregled (januar 2020) ŠCNM predstavitev šole in delavnice  (december 2019)
Jama Dimnica (september 2019) Dan zdravja (maj 2020)
Zaključna ekskurzija:                              (junij 2020)
  1. razred:  Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec
 NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
EKO (april 2020) Izdelki za bazar (november 2019)
ŠVN (10. – 14.2.2020) ŠVN (10. – 14.2.2020)
ŠVN (10. – 14.2.2020) ŠVN (10. – 14.2.2020)
Zaključna ekskurzija:                              (junij 2020)
  1. razred:  Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec
 NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
Zdravstveno vzgojne delavnice in zdravniški pregled (januar 2020) Izdelki za bazar (november 2019)
ŠVN (10. – 14.2.2020) ŠVN (10. – 14.2.2020)
ŠVN (10. – 14.2.2020) ŠVN (10. – 14.2.2020)
Zaključna ekskurzija:                              (junij 2020)
  1. razred: Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec
NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
Učinki el. Toka (maj 2020) Izdelki za bazar (november 2019)
Jama Dimnica (september 2019) ŠCNM predstavitev šole in delavnice  (december 2019)
Gen energija Krško in mestni muzej (oktober 2019) Dan zdravja (maj 2020)
Zaključna ekskurzija:                              (junij 2020)